Szivárvány csoport

Székesfehérvár Olajfa Református Óvoda Szivárvány csoportja Emília néni és Bogi néni óvodapedagógusok vezetésével

Szivárvány csoport víziója és célja

Mint nevünk is mutatja, a sokszínűség hívei vagyunk. Vegyes csoportunkban mindhárom korosztály megtalálható, akik egymást elfogadva, segítve, jó hangulatban, szeretetben, töltik a mindennapokat. A napi áhítat során,  Isten oltalmazó védelmét kérjük óvodai életünkre. Bibliai történetekkel ismerkedünk meg, melyekből a gyerekek értékes  viselkedésmintákat szerezhetnek. Minden tevékenységet, fejlesztést játékosan,  életkoruknak megfelelően, differenciálva és a keresztény szellemiséget szem előtt tartva tervezünk. 

A nagyok szívesen segítenek a kicsiknek, „anyáskodnak” felettük, ez mindegyik korosztályra pozitívan hat. A nagyok önbizalma erősödik, átélik, milyen jó a kisebbekről gondoskodni, a kicsik pedig érzik az óvó-védő szeretetet, amit társaiktól is kapnak, ugyanakkor sok mindent tanulhatnak tőlük. 

Célunk – az önállóságra nevelés mellett – az egyéni fejlesztés, a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör megteremtése, sok-sok szabad játékkal, mesével, bábozással, verssel, énekkel, zenével, mozgással, kreatív tevékenységgel. A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése érdekében sokat beszélgetünk, mindenkit meghallgatunk. Akinek szüksége van rá, logopédiai fejlesztésen vesz részt. 

Amikor az idő engedi, az udvaron játszunk, mászókázunk, biciklizünk. Szívesen megyünk sétálni, kirándulni. Részt veszünk a városban szervezett programokon. Pl. Bábszínház, Zene-Ovi, Mese-pont stb. Az iskolába kerülő gyerekekkel egyéni és kiscsoportos fejlesztést végzünk, ahol figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, mert valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A csoportszoba adottsága lehetővé teszi, hogy ezeket a tevékenységeket a csoportban lévő galérián végezzük, ahol koncentráltabban tudnak figyelni, hiszen fontos, hogy kialakuljanak azok a képességek, amelyek az iskolába lépéshez szükségesek. 

Nevelésünk során mindig a gyerekek pozitív tulajdonságaira, pozitív képességeire építünk, ezáltal fejlődik személyiségük és kibontakozik tehetségük. Mindenki az érdeklődésének megfelelően választhat az Intézményünk által szervezett programok közül, pl. úszás, korcsolyázás, néptánc, ovi-foci, TSMT-torna, BOSU-torna, lábtorna.

Az esetleges konfliktushelyzeteket megbeszéléssel, bocsánatkéréssel, az igazságosságra törekedve oldjuk fel. Soha nem engedjük, hogy bárkit kirekesszenek vagy bántsanak szóval vagy tettel. A félénkebb,  gyámolításra szoruló kisgyerekekben igyekszünk a  gátlásokat feloldani, hogy minél előbb ők is társakat és biztonságot találjanak a SZIVÁRVÁNY csoportban.

Kovács Istvánné (Emília néni)

Óvodapedagógus, Szivárvány csoport

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Mocsáriné Brunner Boglárka (Bogi néni)

Óvodapedagógus, Szivárvány csoport

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Kaufler Zsófia (Zsófi néni)

Dajka, Szivárvány csoport

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Szivárvány csoport napi rutinja

6.30 – 7.30 Szabad játék.

7.30 – 10.30 Hitéleti nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, testnevelés heti egy alkalommal, mindennapos testnevelés. Tisztálkodás, előkészület a tízóraihoz, tízórai. Komplex tevékenységek, kezdeményezések, foglalkozások, egyéni fejlesztések, szabad játék, gyümölcsfogyasztás.

10.30 – 11.30 Udvari játék, levegőzés. Külső világ élményei, megfigyelések. Valamennyi olyan játéktevékenység, melyet igényel a gyermek.

11.30-12.30 Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek. Étkezési ima, ebéd.

12.30– 13.00 Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez
Pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese, ének.

13.00-14.40 Pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés.

14.40 – 17.00 Párhuzamos tevékenységek: tisztálkodás, uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenység, egyéni fejlesztés.

Szivárvány csoport életképekben

Életvidám óvodai csoportunk képekben