Óvodai beiratkozás

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2024/2025-es nevelési évre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 22-23. (hétfő-kedd) 08:00-tól 16:00-ig.

(további részletek és szükséges dokumentumok lejjebb görgetve)

Olajfa Református Óvoda víziója és nevelési célja

A gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, másokat elfogadó, együttműködő, szülőhelyéhez kötődő, környezetében jól tájékozódó egyéniség. A gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos világát, tiszteljék és őrizzék azt. Bontakozzék ki a környezetükbe jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség – differenciált személyiség fejlesztés.
Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés és keresztyén értékrend.
A nevelési példa alapján ismerjék meg az utat, mely az Úr Jézushoz vezet. Egyéni komplex képességfejlesztéssel váljanak alkalmassá az iskolai életmódra.

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig (augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben)

Óvodai beiratkozással kapcsolatos hasznos információk

Hogyan tudom beiratni gyermekemet?

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
 • a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • kitöltött és aláírt óvodai szándéknyilatkozatot (ide kattintva letölthető)
 • kitöltött és aláírt szülői nyilatkozat felügyeleti jogról (ide kattintva letölthető)
Mikor lesz a beiratkozás?

2024. április 22-23. (hétfő-kedd) 08:00-tól 16:00-ig az óvodában.

Intézményünkbe azokat a gyermekeket várjuk, akiknek szülei elfogadják intézményünk egyházi, keresztyén jellegét és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeinket, hitéleti nevelésünket és elvárásainkat.

Milyen szempontok alapján születik döntés a felvételről?

Felvételnél figyelembe vesszük a gyermek óvodai nevelésre való kötelezettségét, az intézményhez való kötődést (nagyobb testvér az intézménybe jár, székesfehérvári református gyülekezeteink tevékeny tagja).

A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesítik a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30 napig.

Mikori születésű gyermekeknek kötelező az óvoda?

2024. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét illetve azon kisgyermekek esetében, akik 2024. szeptember 1. és 2025. február 28. között töltik be 3. életévüket.

Hány fős csoportok vannak?

Aktuális csoportjaink jelenlegi létszámai:

 • Galamb csoport: 27 fő
 • Halacska csoport: 27 fő
 • Szivárvány csoport: 27 fő
 • Bárányka csoport: 27 fő
Mit érdemes tudni az óvodai étkeztetésről?
 • a HACCP működésével.
 • a Rostási diák étkeztetési konyha szállítja.
 • A gyerekek napi háromszori étkezésben részesülnek, kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, és az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség (keddi napokon).

Az étkezés időpontja:

 • reggeli 8.20-9 óra között
 • tízórai (gyümölcs) 10-11 óra között
 • ebéd 11.30-12.30 óra között
 • uzsonna 14.20-15.20 óra között.
Mettől meddig van nyitva az óvoda?

Az óvoda nyitvatartása: 6.30 – 17.00 óra

Az óvodapedagógusok és a dajkák váltott műszakban végzik el feladataikat.

Hogyan néz ki egy gyermek napja óvodánkban?

6.30 – 7.30 Szabad játék

7.30 – 10.30 Hitéleti nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, testnevelés heti egy alkalommal, mindennapos testnevelés. Tisztálkodás, előkészület a tízóraihoz, tízórai. Komplex tevékenységek, kezdeményezések, foglalkozások, egyéni fejlesztések, szabad játék, gyümölcsfogyasztás.

10.30 – 11.30 Udvari játék, levegőzés. Külső világ élményei, megfigyelések. Valamennyi olyan játéktevékenység, melyet igényel a gyermek

11.30-12.30 Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek. Étkezési ima, ebéd.

12.30– 13.00 Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez
Pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese, ének

13.00-14.40 Pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés

14.40 – 17.00 Párhuzamos tevékenységek: tisztálkodás, uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenység, egyéni fejlesztés.

Sajátos nevelésű gyermekek

Valljuk, hogy „normál” gyermekközösségbe csakis olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrálhatók, akik a többiekkel együtt nevelhetők. Olyan befogadó – inkluzív – csoportlégkört kell kialakítani, amelyben a gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást, az emberi méltóság megsértését. A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik fejlődéséhez, személyiségük kibontakoztatásához, ismereteik bővítéséhez. Egyéni fejlesztésük legeredményesebb formájának a többi gyermek között, párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjátékot tartjuk.

Kiemelkedő képességű gyermekek

Keresztyén emberképünk fontos eleme, hogy hisszük: a képességek Isten ajándékai mindnyájunk számra, mellyel felelősen és mások javára élni kell. Jól sáfárkodni a felismert, „forgatott” és használt adományainkkal lehet. Hisszük, hogy minden gyermek életével Istennek terve van, melyet minden gyermeknek élete során majd magának kell felismerni, megérteni és szív szerint elfogadni. A tehetség megmutatkozásának lehetőségét a komplex környezet kialakításával, a párhuzamosan felkínált széles tevékenységi kör kialakításával és elérhetővé kell kialakítani. (pályázatokon való részvétel, sikerélmény biztosítása-motiváció)

Az óvodai tehetséggondozás legfontosabb eleme ezeknek a feltételeknek a megteremtése és
biztosítása. Ezzel együtt a gyermekközösséget is szoktatnunk és szocializálnunk kell a társak
többletképességeinek befogadására, értékelésére, közös kinccsé tételére.

Mocsáriné Brunner Boglárka

Óvodavezető