Gyermekek óvodai étkeztetése

Az ételt a Rostási diák étkeztetési konyha szállítja a HACCP működésével.

Étkezési időpontok

 • reggeli 8.20 – 9.00 között
 • tízórai (gyümölcs) 10-11 óra között
 • ebéd 11.30 – 12.30 óra között
 • uzsonna 14.20 – 15.20 óra között.

Étkeztetési díj befizetése

Készpénzfizetés: Étkezési díjak befizetése készpénzben: minden hónap második keddjén, az óvoda épületében 7.30-12.00 óráig az intézmény gazdasági irodájában az Olajfa Református Óvoda házirendje 8 óvodatitkárnak fizetve. (Lehetőség szerint az összeget kérjük előre kiszámolva hozni)

Banki átutalás: Az átutalás határideje minden hónap 15-e. Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000021-42870019

Az érvényben lévő pénzügyi rendeletek alapján alkalmazzuk az étkezési térítési díjak befizetését.

Óvodai étkeztetési információk

A térítési díj fizetési módja

Készpénzfizetés: Étkezési díjak befizetése készpénzben: minden hónap második keddjén, az óvoda épületében 7.30-12.00 óráig az intézmény gazdasági irodájában az Olajfa Református Óvoda házirendje 8 óvodatitkárnak fizetve. (Lehetőség szerint az összeget kérjük előre kiszámolva hozni)

Banki átutalás: Az átutalás határideje minden hónap 15-e. Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000021-42870019

Az étkezési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az intézmény óvodatitkárával lehet megbeszélni.

Hiányzás miatti étkezés lemondása

Hiányzás bejelentése és az étkezés lemondása, a következő képen alakul:

 • egy nappal előre jelzik a szülők a kirakott dokumentált füzetbe aláírva
 • telefonon v. személyesen az adott napon reggel 8.30 óráig
 • aki nem jelenti gyermeke távollétét napi étkezési térítési díjat köteles kifizetni
Ételérzékenység

Tej vagy liszt érzékenység, cukorbetegség esetén, az eltérő étkezés megrendelésének van lehetősége, szállításának rendje: névre szóló edényben, külön
ételminta kezelésével és orvosi szakvéleménnyel érkeztetve.

Gyermek egyéni nassolása

Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt (csokoládé, cukorka, banán) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja.

Születésnapi torták, sütemények

A születésnapi tortát, süteményt a csoport dajkájának vagy óvónőjének kérjük átadni,1 napnál nem régebbi számlával együtt. Amennyiben nem kapjuk meg a számlát illetve házi készítésű süteményt hoznak,
sajnos nem áll módunkban átvenni.

Az étkezési időpontok
 • reggeli 8.20 – 9.00 között
 • tízórai (gyümölcs) 10-11 óra között
 • ebéd 11.30 – 12.30 óra között
 • uzsonna 14.20 – 15.20 óra között.
Korán érkező gyerekek

Célszerű a nagyon korán (6-7 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni.

Ebéd után hazamenő gyerekek

Az ebéd után hazamenő gyermekek és szüleik csendben és rövid idő alatt készülődjenek az öltözőben, hogy a pihenő-, alvó gyermekeket ne zavarják hangoskodással.
Az étkezés időpontja:

Ki jogosult az ingyenes étkeztetésre?

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§(5) bekezdésének 2015. szeptember 1.-től hatályos módosítása alapján ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre jogosult, aki:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 • Az ingyenes gyermekétkeztetést az óvodába járó gyermek szülője igényelheti az erre szolgáló nyilatkozat kitöltésével és annak benyújtásával, büntetőjogi felelősségük tudatában

Az étkezési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az intézmény óvodatitkárával lehet megbeszélni.